آرشیو برچسب: هوش مصنوعی یادگیری ماشین دانستنیهای پزشکی سلامتی و سرگرمی اشتراک داده ها رشد سلولی

تفسیر پیش بینی های یاد گیری ماشین

d8aad981d8b3db8cd8b1 d9bedb8cd8b4 d8a8db8cd986db8c d987d8a7db8c db8cd8a7d8af daafdb8cd8b1db8c d985d8a7d8b4db8cd986 6092ee205c150

نقش بسیار پررنگ هوش مصنوعی در پزشکی و داروسازی تکنیک هوش مصنوعی یا AI که رشد سلول را پیش بینی می کند می تواند روزی سرطان را تشخیص دهد یا داروهای جدید تولید کند. هوش مصنوعی در حال دگرگون کردن پزشکی است – اما فقط با اشتراک مناسب داده ها می تواند کارساز باشد. نقش بسیار پررنگ هوش مصنوعی در ...

ادامه مطلب »