آرشیو برچسب: واقعه حره و موضع امام سجاد(ع)

با سلام جایی گفته شده((علی بن الحسین چندان گوشه گیر و اسایش خواه و چندان گریزان از این کار میبود که چون در سال ۶۳ هجری مردم مدینه به یزید شوریدند او خود را کنار کشیده از شهر بیرون رفت و به یزید نامه نو شته از همدستی با مردم بیزاری جست )) ایا واقعا امام سجاد چنین کاری کردند ؟؟؟ توضیح دهید

جواب اجمالی: 1- واقعه حره یا قیام عبدالله بن حنظله و یا قیام مردم مدینه در سال 63 هجری اتفاق افتاد . 2- این قیام بدون هماهنگی با امام سجاد(ع) اتفاق افتاد . امام(ع) در آن شرایط موافق قیام نبود . 3- این قیام، ماهیت اصیل شیعی نداشت بلکه دقیقاً در خط عبدالله بن زبیر قرار داشت، قیام مردم مدینه، ...

ادامه مطلب »