آرشیو برچسب: واقعیت آیه 83 سوره هود چیست؟ آیا این جزئی از سوره هود است؟

در قرآن کریم به نشان‌دار بودن سنگ‌هایی اشاره شد که از آسمان بر مجرمانی چون قوم لوط فروریخته شده است. معنای این نشان‌دار بودن چیست؟

واقعیت آیه 83 سوره هود چیست؟ آیا این جزئی از سوره هود است؟

ادامه مطلب »