آرشیو برچسب: واکسنی که پژوهشگران آلمانی برای مبارزه با سرطان مغز ساخته‌اند، در کارآزمایی‌های اولیه نتایج امیدوارکننده‌ای حاصل کرده است.

واکسن سرطان مغز اولین مرحله از کارآزمایی‌های انسانی را پشت سر می‌گذارد

واکسنی که پژوهشگران آلمانی برای مبارزه با سرطان مغز ساخته‌اند، در کارآزمایی‌های اولیه نتایج امیدوارکننده‌ای حاصل کرده است.

ادامه مطلب »

واکسن سرطان مغز اولین مرحله از کارآزمایی‌های انسانی را پشت سر می‌گذارد

واکسنی که پژوهشگران آلمانی برای مبارزه با سرطان مغز ساخته‌اند، در کارآزمایی‌های اولیه نتایج امیدوارکننده‌ای حاصل کرده است.

ادامه مطلب »