آرشیو برچسب: واکسن بهداشت سلامتی و سرگرمی کرونا ویروس COVID-19

چه موقع کودک من می تواند واکسینه شود؟

da86d987 d985d988d982d8b9 daa9d988d8afdaa9 d985d986 d985db8c d8aad988d8a7d986d8af d988d8a7daa9d8b3db8cd986d987 d8b4d988d8afd89f 6092f40ba311b

واکسن کرونا و کودکان چه زمانی کودکان می توانند واکسن COVID-19 بزنند؟ پنج سؤالی که والدین می پرسند. واکسن کرونا و کودکان تصویر: آزمایش واکسن در کودکان چند ماه دیگر طول خواهد کشید؟ والدین همچنین می خواهند در مورد ایمنی، عوارض جانبی و این که آیا هنوز مجبور به استفاده از ماسک هستند، بدانند. FatCamera از طریق گتی ایماژ   ...

ادامه مطلب »