آرشیو برچسب: واکسن فرانسه

ببینید | تزریق آب مقطر به جای واکسن کرونا در فرانسه

d8a8d8a8db8cd986db8cd8af d8aad8b2d8b1db8cd982 d8a2d8a8 d985d982d8b7d8b1 d8a8d987 d8acd8a7db8c d988d8a7daa9d8b3d986 daa9d8b1d988d986 60882a93e4b5c

تزریق آب مقطر به جای واکسن کرونا در فرانسه رسوایی و جنجال آفرید./صداوسیما

ادامه مطلب »