آرشیو برچسب: واکسن واکسیناسیون ویروس کرونا وزارت بهداشت

اولویتهای واکسیناسیون عمومی پس از کادر درمان و بیماران

d8a7d988d984d988db8cd8aad987d8a7db8c d988d8a7daa9d8b3db8cd986d8a7d8b3db8cd988d986 d8b9d985d988d985db8c d9bed8b3 d8a7d8b2 daa9d8a7d8af 608827eb84619

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: خبرنگاران پس از گروه یک که شامل کادر بهداشت و درمان، جانبازان و بیماران خاص و گروه دو که شامل سالخوردگان بالای ۶۵ سال هستند در گروه سوم مشاغل پر خطر برای واکسن‌کرونا قرار دارند.

ادامه مطلب »