آرشیو برچسب: وجود ، اغواگری و گناه شیطان

شبهات دیگر من به این شرح است: چرا شیطان با غرور و تکبر یک حکم از خدا سرپیچی کرد و کافر شد ولی وقتی انسان که یک سرپیچی میکند در حالی که مانند شیطان به اصول دین اعتراف کرده بود، باید بازگشت به اصول دین کند و ضروری بودن ان حکم را بداند و در ضمن پیامبر صراحتا که میفرمایند خیری در دینی که نماز نباشد نیست ولی مجتهدان و فقهای ما جور دیگری حکم میکنند؟ لطفا این شبهه اساسی من را حل کنید.

خداوند دارای دو گونه اراده تکوینی و اراده تشریعی است.اراده تکوینی خداوند تخلف ناپذیر نیست و یا همان اراده نظام جهان هستی را و ویژگی های ذاتی فرشتگان، جنیان و انسان ها را بنیان نهاده است. اما در برابر فرمان های تشریعی خداوند تخلف و سرپیچی ممکن است. بر این اساس شیطان از نظر تکوینی و نوع آفرینش تحت اراده ...

ادامه مطلب »