آرشیو برچسب: ورایزن تصمیم گرفته است AOL و یاهو را در ازای پنج میلیارد دلار به آپولو بفروشد. تصاحب این دو برند در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، در مجموع ۹ میلیارد دلار هزینه روی دست ورایزن گذاشته بود.

ورایزن دو برند AOL و یاهو را واگذار می‌کند

ورایزن تصمیم گرفته است AOL و یاهو را در ازای پنج میلیارد دلار به آپولو بفروشد. تصاحب این دو برند در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، در مجموع ۹ میلیارد دلار هزینه روی دست ورایزن گذاشته بود.

ادامه مطلب »