آرشیو برچسب: ورزش بارداری زایمان

مصرف غذا در طول بارداری

d985d8b5d8b1d981 d8bad8b0d8a7 d8afd8b1 d8b7d988d984 d8a8d8a7d8b1d8afd8a7d8b1db8c 6093d57710341

مراقبتهای قبل از بارداری به خاطر داشته باشید برای داشتن بارداری سالم لازم است قند خون خود را قبل از بارداری، در طول بارداری و بالاخره پس از زایمان در حد طبیعی نگه دارید. مراقبتهای قبل از بارداری زمانی که دیابت و مسایل پیرامون آن را به خوبی شناختید، می توانید برای باردار شدن برنامه ریزی کنید. شما می توانید ...

ادامه مطلب »