آرشیو برچسب: ورزش سالمندان دانستنیهای پزشکی سلامت پزشکی سلامت سالمندان

افزایش تراکم استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان

d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8aad8b1d8a7daa9d985 d8a7d8b3d8aad8aed988d8a7d986 d988 d8acd984d988daafdb8cd8b1db8c d8a7d8b2 d9bed988daa9db8c 6092ec4809d5d

ورزش چگونه بر سلامت سالمندان تاثیر میگذارد؟ افزایش سن، بهانه خوبی برای ورزش نکردن به حساب نمی‌آید. انجام ورزش مداوم بیش از هر درمان دارویی می‌تواند به سلامت کمک کند. با این وجود کمتر از نیمی از افراد سالمند به اندازه کافی ورزش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. ورزش چگونه بر سلامت سالمندان تاثیر میگذارد؟ سیر نزولی قدرت بدنی پس از پایان دوران جوانی ...

ادامه مطلب »