آرشیو برچسب: وزارت ارتباطات برای اثبات ناکارآمدی جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ، به شوخی درخواست فیلتر شدن وب‌سایت پیوندها را داده بود که مورد تأیید تمام اعضای این کمیته قرار گرفت.

جهرمی: کمیته فیلترینگ یک‌ بار حکم به مسدودسازی سایت پیوندها داد

وزارت ارتباطات برای اثبات ناکارآمدی جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ، به شوخی درخواست فیلتر شدن وب‌سایت پیوندها را داده بود که مورد تأیید تمام اعضای این کمیته قرار گرفت.

ادامه مطلب »