آرشیو برچسب: وظايف رئيس قطار:1-31: رئيس قطار موظف است بر طبق مواد اين مقررات و آئين نامه ها و دستورات صادره وظايف محوله را انجام دهد.

مسئولیت حقوقی در قطار بر عهده کیست؟

وظايف رئيس قطار:1-31: رئيس قطار موظف است بر طبق مواد اين مقررات و آئين نامه ها و دستورات صادره وظايف محوله را انجام دهد.

ادامه مطلب »