آرشیو برچسب: وظایف زن

وظایف همسر (زن)رو برام توضیح بدید ممنون

پاسخ اجمالی: زن در مقابل همسر دو وظیفه اصلی بر عهده دارد: اول؛ تمکین: که عبارت است از اجازه برای برقراری رابطه جنسی مگر در مواردی که دلیل شرعی مانند حیض یا نفاس وجود دارد یا دلیل عقلی مانند ضرر جسمی برای زن یا بارداری وی. دوم؛ کسب اجازه برای خروج از منزل از شوهر: که در این مورد مواردی ...

ادامه مطلب »

وظایف همسر (زن)رو برام توضیح بدید ممنون

پاسخ اجمالی: زن در مقابل همسر دو وظیفه اصلی بر عهده دارد: اول؛ تمکین: که عبارت است از اجازه برای برقراری رابطه جنسی مگر در مواردی که دلیل شرعی مانند حیض یا نفاس وجود دارد یا دلیل عقلی مانند ضرر جسمی برای زن یا بارداری وی. دوم؛ کسب اجازه برای خروج از منزل از شوهر: که در این مورد مواردی ...

ادامه مطلب »