آرشیو برچسب: وقتی شیطان به آدم سجده نکرد، خدا او را از بهشت بیرون کرد. چطور شیطان توانست دوباره وارد بهشت شود و آدم و حوا را گول بزند؟

چگونه شیطان توانست بعد از اخراج از بهشت دوباره وارد بهشت شود و آدم را فریب دهد؟

وقتی شیطان به آدم سجده نکرد، خدا او را از بهشت بیرون کرد. چطور شیطان توانست دوباره وارد بهشت شود و آدم و حوا را گول بزند؟

ادامه مطلب »