آرشیو برچسب: وقتی هر چیزی در شب قدر، برای سال پیش رو، تقدیر و اندازه گیری می‌شود دعاهای ما در طول سال و یا حتی در شب قدر چه فایده‌ای دارد؟

دعا و ارتباط آن با قضا و قدر

وقتی هر چیزی در شب قدر، برای سال پیش رو، تقدیر و اندازه گیری می‌شود دعاهای ما در طول سال و یا حتی در شب قدر چه فایده‌ای دارد؟

ادامه مطلب »