آرشیو برچسب: وهابیت و شیعیان

نظر وهابیون در مورد شیعیان چیست؟ ایا انان، ما شیعیان را واجب القتل می‌دانند؟

پاسخ اجمالی:وهابیت شیعیان را کافر و مشرک می دانند و خون و مال آنها را مباح می دانند. پاسخ تفصیلی:وهابیت تنها با شیعیان مشکل ندارد بلکه این فرقه ضاله با تمام مذاهب اسلامی مشکل دارد و به عبارت دیگر همه مذاهب اسلامی را کافر و مشرک می دانند و فقط خود را مسلمان واقعی به حساب می آورند.به طور مثال ...

ادامه مطلب »

نظر وهابیون در مورد شیعیان چیست؟ ایا انان، ما شیعیان را واجب القتل می‌دانند؟

پاسخ اجمالی:وهابیت شیعیان را کافر و مشرک می دانند و خون و مال آنها را مباح می دانند. پاسخ تفصیلی:وهابیت تنها با شیعیان مشکل ندارد بلکه این فرقه ضاله با تمام مذاهب اسلامی مشکل دارد و به عبارت دیگر همه مذاهب اسلامی را کافر و مشرک می دانند و فقط خود را مسلمان واقعی به حساب می آورند.به طور مثال ...

ادامه مطلب »