آرشیو برچسب: ویلیام انگلیش که با همکاری داگلاس انگلبارت ماوس کامپیوتر را اختراع کرده بود، پنجم مردادماه امسال در سن ۹۱ سالگی بر اثر نارسایی تنفسی درگذشته است.

ویلیام انگلیش، یکی از مخترعان ماوس کامپیوتر در سن ۹۱ سالگی درگذشت

ویلیام انگلیش که با همکاری داگلاس انگلبارت ماوس کامپیوتر را اختراع کرده بود، پنجم مردادماه امسال در سن ۹۱ سالگی بر اثر نارسایی تنفسی درگذشته است.

ادامه مطلب »