آرشیو برچسب: یایاگرام دستگاهی جالب است که برای مادربزرگی ۹۶ ساله ساخته شده. این دستگاه از تلگرام برای ارسال و دریافت پیام استفاده می‌کند و رابطی مثل سوییچ‌بردهای قدیمی دارد.

یایاگرام؛ دستگاه متکی‌بر تلگرام برای ارسال و دریافت پیام

یایاگرام دستگاهی جالب است که برای مادربزرگی ۹۶ ساله ساخته شده. این دستگاه از تلگرام برای ارسال و دریافت پیام استفاده می‌کند و رابطی مثل سوییچ‌بردهای قدیمی دارد.

ادامه مطلب »