آرشیو برچسب: یهودی بودن ابن ملجم

آیا این گفته پیامبر(ص) که فرمود یک یهودی امام علی(ع) را می کشد،درست است؟ آیا ابن ملجم به خاطر این که مادرش یهودی بوده خودش هم یهودی تلقی می‌شود؟ باتشکر

جواب اجمالی:در برخی از روایات آمده که پیامبر خبر از یهودی بودن ابن ملجم داد .ابن ملجم ملعون، ظاهرا یهودی نبوده، بلکه گفته می شود در کودکی، دایه اش یهودی بوده، یعنی با شیر زن یهودی بزرگ شده است. روایات کلی در باره «ولد الزنا بودن قاتلین انبیاء و اوصیای آنها» در باره ابن ملجم هم صدق می کند . ...

ادامه مطلب »