آرشیو برچسب: یکی از شاهدان اپیک گیمز در دادگاه، مدعی شده که اپل در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۷۰ درصد سود عملیاتی از اپ استور کسب کرده است. اپل این ادعا را تکذیب می‌کند و اعداد را نادرست می‌داند.

شاهد اپیک گیمز: سود اپ استور اپل به ۷۸ درصد می‌رسد

یکی از شاهدان اپیک گیمز در دادگاه، مدعی شده که اپل در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۷۰ درصد سود عملیاتی از اپ استور کسب کرده است. اپل این ادعا را تکذیب می‌کند و اعداد را نادرست می‌داند.

ادامه مطلب »