آرشیو برچسب: یک بازطراحی اساسی در گوگل فوتوز انجام شده است که به‌زودی با تغییرات قابل‌توجه در طراحی رابط کاربری و بخش‌های دیگر منتشر خواهد شد.

گوگل فوتوز با قابلیت‌ها و طراحی جدید در بخش رابط کاربری منتشر می‌شود

یک بازطراحی اساسی در گوگل فوتوز انجام شده است که به‌زودی با تغییرات قابل‌توجه در طراحی رابط کاربری و بخش‌های دیگر منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب »

گوگل فوتوز با قابلیت‌ها و طراحی جدید در بخش رابط کاربری منتشر می‌شود

یک بازطراحی اساسی در گوگل فوتوز انجام شده است که به‌زودی با تغییرات قابل‌توجه در طراحی رابط کاربری و بخش‌های دیگر منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب »