آرشیو برچسب: یک بانوی چینی، با ایستادن روی سقف تسلا مدل ۳ در نمایشگاه شانگهای ۲۰۲۱، به نقص فنی در ترمزهای این خودرو اعتراض کرد.

اعتراض مالک تسلا به نقص ترمز مدل ۳، نمایشگاه شانگهای را تحت تاثیر قرار داد

یک بانوی چینی، با ایستادن روی سقف تسلا مدل ۳ در نمایشگاه شانگهای ۲۰۲۱، به نقص فنی در ترمزهای این خودرو اعتراض کرد.

ادامه مطلب »