آرشیو برچسب: یک ماه پیش از سر رسیدن تابستان، مصرف برق رکوردشکنی کرده و به‌دنبال آن خاموشی‌هایی در سطح کشور رخ داده است؛ آن‌هم در شرایطی که برق خارج از زمان‌بندی اعلامی وزارت نیرو قطع می‌شود.

شرکت توانیر: مشکل قطعی برق خارج از جدول زمان‌بندی از فردا حل می‌شود

یک ماه پیش از سر رسیدن تابستان، مصرف برق رکوردشکنی کرده و به‌دنبال آن خاموشی‌هایی در سطح کشور رخ داده است؛ آن‌هم در شرایطی که برق خارج از زمان‌بندی اعلامی وزارت نیرو قطع می‌شود.

ادامه مطلب »