آرشیو برچسب: یک متخصص زنان و زایمان و نازایی در همدان نسبت به لکه بینی‌های قبل از قاعدگی بیش از دو روز هشدار داد.

لکه بینی‌های بیش از دو روز قبل از قاعدگی، طبیعی نیست

یک متخصص زنان و زایمان و نازایی در همدان نسبت به لکه بینی‌های قبل از قاعدگی بیش از دو روز هشدار داد.

ادامه مطلب »