خانه » برچسب: آیا شیعیان معتقدند که: بهشت دارای 8 باب است و 3 باب از آن برای مردم قم اختصاص خواهد داشت. ر. ک کتاب بحار الأنوار ج ٥٧/٢١٨ ح٤٨.

آرشیو برچسب: آیا شیعیان معتقدند که: بهشت دارای 8 باب است و 3 باب از آن برای مردم قم اختصاص خواهد داشت. ر. ک کتاب بحار الأنوار ج ٥٧/٢١٨ ح٤٨.

آیا بعضی از درهای بهشت به اهل قم اختصاص دارد؟

آیا شیعیان معتقدند که: بهشت دارای 8 باب است و 3 باب از آن برای مردم قم اختصاص خواهد داشت. ر. ک کتاب بحار الأنوار ج ٥٧/٢١٨ ح٤٨.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها