خانه » برچسب: آیا صحیح است که امام علی(ع) ایمان آوردن به پیامبر(ص) را منوط به مشورت و اجازه پدر خویش، ابوطالب دانست! و آیا این امر منافاتی با علم الهی آن‌حضرت(ع) نداشت؟

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که امام علی(ع) ایمان آوردن به پیامبر(ص) را منوط به مشورت و اجازه پدر خویش، ابوطالب دانست! و آیا این امر منافاتی با علم الهی آن‌حضرت(ع) نداشت؟

معتقدیم ‌که امام معصوم دارای علم الهی است؛ پس چرا در آغاز اسلام وقتی پیامبر اسلام(ص)، امام علی(ع) را به خواندن نماز دعوت نمود، امام(ع) از حضرتشان خواست تا ابتدا با پدرشان ابوطالب مشورت نماید؟

آیا صحیح است که امام علی(ع) ایمان آوردن به پیامبر(ص) را منوط به مشورت و اجازه پدر خویش، ابوطالب دانست! و آیا این امر منافاتی با علم الهی آن‌حضرت(ع) نداشت؟

ادامه مطلب »