خانه » برچسب: آیا صحیح است که حضرت علی(ع) سه روز بعد از تولد وقتی پیامبر خدا(ص) را دید، سوره مؤمنون را خوانده است؟ در این‌باره در کتاب‌های شیعه چیزی وجود دارد؟

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که حضرت علی(ع) سه روز بعد از تولد وقتی پیامبر خدا(ص) را دید، سوره مؤمنون را خوانده است؟ در این‌باره در کتاب‌های شیعه چیزی وجود دارد؟

با آنکه حتی پیامبر(ص) مکلف است که قبل از تاریخ مشخص، قرآن را ارائه نکند، چگونه در روایتی آمده که امام علی(ع) هنگام تولد، بخشی از قرآن مانند فرازهایی از سوره مؤمنون را قرائت کردند؟

آیا صحیح است که حضرت علی(ع) سه روز بعد از تولد وقتی پیامبر خدا(ص) را دید، سوره مؤمنون را خوانده است؟ در این‌باره در کتاب‌های شیعه چیزی وجود دارد؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها