خانه » برچسب: آیا صحیح است که رسول خدا(ص) شب زفاف امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) از آنها خواست تا وقتی که من نیامدم کاری از شما سر نزند تا من به شما ملحق بشوم؟

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که رسول خدا(ص) شب زفاف امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) از آنها خواست تا وقتی که من نیامدم کاری از شما سر نزند تا من به شما ملحق بشوم؟

آیا این گزارش قابل قبول است که رسول خدا(ص)، شب زفاف امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) از آنان خواست تا قبل از اقدام به هر کاری منتظر برگشت ایشان باشند؟!

آیا صحیح است که رسول خدا(ص) شب زفاف امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) از آنها خواست تا وقتی که من نیامدم کاری از شما سر نزند تا من به شما ملحق بشوم؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها