خانه » برچسب: آیا صحیح است که شیطان به خدا گفت اگر اجازه دهی بر حضرت آدم(ع) سجده نکنم، اما به گونه‌ای تو را عبادت میکنم که تا به حال هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلى تو را عبادت نکرده است؟

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که شیطان به خدا گفت اگر اجازه دهی بر حضرت آدم(ع) سجده نکنم، اما به گونه‌ای تو را عبادت میکنم که تا به حال هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلى تو را عبادت نکرده است؟

آیا شیطان در پی سرپیچی از دستور سجده بر آدم(ع)، به دنبال آن بود که عبادتی بالاتر از عبادت فرشتگان و پیامبران داشته باشد، اما خدا چنین اجازه‌ای به او نداد؟!

آیا صحیح است که شیطان به خدا گفت اگر اجازه دهی بر حضرت آدم(ع) سجده نکنم، اما به گونه‌ای تو را عبادت میکنم که تا به حال هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلى تو را عبادت نکرده است؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها