خانه » برچسب: آیا صحیح است که عمر بن خطاب، امام حسن(ع) و عبدالله بن عباس و برخی از بزرگان انصار را ناظر بر شورای شش نفره قرار داد؟ هدف او چه بود؟

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که عمر بن خطاب، امام حسن(ع) و عبدالله بن عباس و برخی از بزرگان انصار را ناظر بر شورای شش نفره قرار داد؟ هدف او چه بود؟

با وجود اختلاف بین خلیفه‌ی دوم با امام علی(ع) و فرزندانش؛ چرا او امام حسن(ع) را ناظر بر شورای شش نفره تعیین خلیفه‌ی بعدی انتخاب نمود؟

آیا صحیح است که عمر بن خطاب، امام حسن(ع) و عبدالله بن عباس و برخی از بزرگان انصار را ناظر بر شورای شش نفره قرار داد؟ هدف او چه بود؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها