خانه » برچسب: آیا صحیح است که قبر امام علی(ع) از آنِ حضرت آدم(ع) بوده است و گفته‌اند: آدم دارای جسم بزرگی بوده نه مانند اجسام مردم امروز؟!

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که قبر امام علی(ع) از آنِ حضرت آدم(ع) بوده است و گفته‌اند: آدم دارای جسم بزرگی بوده نه مانند اجسام مردم امروز؟!

آیا قبر امام علی(ع) از آنِ حضرت آدم(ع) بوده است؟

آیا صحیح است که قبر امام علی(ع) از آنِ حضرت آدم(ع) بوده است و گفته‌اند: آدم دارای جسم بزرگی بوده نه مانند اجسام مردم امروز؟!

ادامه مطلب »

تازه ترین ها