خانه » برچسب: آیا صحیح است که قسمتی از آیه ای که مربوط به شیر دادن و همینطور در باره سنگسار است و در اختیار عایشه بوده است، در روز به خاک سپاری حضرت محمد(ص) توسط یک بز خورده شد؟

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که قسمتی از آیه ای که مربوط به شیر دادن و همینطور در باره سنگسار است و در اختیار عایشه بوده است، در روز به خاک سپاری حضرت محمد(ص) توسط یک بز خورده شد؟

آیا قسمتی از آیه مربوط به شیر دادن و همینطور آیه سنگسار، توسط بزی خورده شده است؟

آیا صحیح است که قسمتی از آیه ای که مربوط به شیر دادن و همینطور در باره سنگسار است و در اختیار عایشه بوده است، در روز به خاک سپاری حضرت محمد(ص) توسط یک بز خورده شد؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها