خانه » برچسب: آیا صحیح است که مداومت بر یک سری اذکار یا زیارت عاشورا سنگین است؟

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که مداومت بر یک سری اذکار یا زیارت عاشورا سنگین است؟

آیا مداومت بر زیارت عاشورا و یا برخی اذکار، نوعی سنگینی به وجود آورده و عوارض منفی به دنبال دارد؟

آیا صحیح است که مداومت بر یک سری اذکار یا زیارت عاشورا سنگین است؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها