خانه » برچسب: آیا صحیح است که نوح پیامبر (ع) وقتی کشتی می ساخت، جبرئیل به او میخ هایی داد که نام مبارک پنج تن که به روی آن حک شده بود، را به روی کشتی بزند؟ در صورت صحیح بودن منبع آن را ذکر نمایید.

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که نوح پیامبر (ع) وقتی کشتی می ساخت، جبرئیل به او میخ هایی داد که نام مبارک پنج تن که به روی آن حک شده بود، را به روی کشتی بزند؟ در صورت صحیح بودن منبع آن را ذکر نمایید.

آیا حضرت نوح (ع) وقتی کشتی ساخت، جبرئیل به او میخ هایی داد که نام مبارک پنج تن که به روی آن حک شده بود؟

آیا صحیح است که نوح پیامبر (ع) وقتی کشتی می ساخت، جبرئیل به او میخ هایی داد که نام مبارک پنج تن که به روی آن حک شده بود، را به روی کشتی بزند؟ در صورت صحیح بودن منبع آن را ذکر نمایید.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها