خانه » برچسب: آیا صحیح است که کمبود بارش رحمت الهی به علت عدم رعایت حقوق متقابل اجتماعی افراد است؟

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که کمبود بارش رحمت الهی به علت عدم رعایت حقوق متقابل اجتماعی افراد است؟

آیا رعایت‌نکردن حقوق متقابل اجتماعی موجب کم شدن بارش باران می‌شود؟

آیا صحیح است که کمبود بارش رحمت الهی به علت عدم رعایت حقوق متقابل اجتماعی افراد است؟

ادامه مطلب »