خانه » برچسب: آیا صلواتی با عنوان «صلوات ناریه» که منسوب به امام سجاد(ع) است، و دارای خواص و آثار، مستند روایی دارد؟

آرشیو برچسب: آیا صلواتی با عنوان «صلوات ناریه» که منسوب به امام سجاد(ع) است، و دارای خواص و آثار، مستند روایی دارد؟

صلواتی با عنوان «صلوات ناریه» به امام سجاد(ع) نسبت داده شده و آثار و خواصی برای آن بیان می‌شود. آیا این صلوات دارای مستند روایی می‌باشد؟

آیا صلواتی با عنوان «صلوات ناریه» که منسوب به امام سجاد(ع) است، و دارای خواص و آثار، مستند روایی دارد؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها