خانه » برچسب: آیا عبارت «یا ربّ این الطریق الیک؟ جاءک النداء دع نفسک و تعال»؛ (پروردگارا راه رسیدن به سوی تو کدام است؟ خطاب رسید نفس خویش را رها کن و بیا). منشأ روایی دارد؟

آرشیو برچسب: آیا عبارت «یا ربّ این الطریق الیک؟ جاءک النداء دع نفسک و تعال»؛ (پروردگارا راه رسیدن به سوی تو کدام است؟ خطاب رسید نفس خویش را رها کن و بیا). منشأ روایی دارد؟

«إذا قلت یا رب‏ أین‏ الطریق‏ إلیک‏؟ جاءک النداء: فارق نفسک و تعال»؛ (اگر بپرسی خدایا! راه رسیدن به تو چیست؟! پاسخ خواهد آمد که خودت را رها کن و بیا). آیا این عبارت، روایت و یا برگرفته از روایت است؟

آیا عبارت «یا ربّ این الطریق الیک؟ جاءک النداء دع نفسک و تعال»؛ (پروردگارا راه رسیدن به سوی تو کدام است؟ خطاب رسید نفس خویش را رها کن و بیا). منشأ روایی دارد؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها