خانه » برچسب: آیا علی(ع) عمروبن عبدود را در جنگ احزاب مثله کرد؟

آرشیو برچسب: آیا علی(ع) عمروبن عبدود را در جنگ احزاب مثله کرد؟

سلام و تشکر از زحمات شما. درباره قتل عمرو بن عبدود توسط حضرت علی، معروف هست که حضرت علی سر عمرو رو قطع میکنه، اولا این مطلب چقدر سندیت داره؟ ثانیا اگر سندیت داره چرا حضرت با قطع سر خلاصش کرده؟ با فرو کردن شمشیر در شکمش خلاصش نکرده؟ همه این سوالات به خاطر اینه که مشهور است که اسلام و شخص پیامبر با مثله کردن مخالف بودند و تاریخ ثبت کرده که این کار از سنن جاهلی تمدن های جبار روزگار بوده

در منابع تاریخی چنین آمده و اصل داستان در کشته شدن عمرو به دست علی(ع) صحت دارد.سه پیشنهاد حضرت علی(ع) به عمر بن عبدود قبل از جنگ تن به تن:نخست: به وحدانیت خداى یکتا و نبوت پیغمبر گواهى دهى. تسلیم پروردگار جهانیان باش.عمرو گفت:اى برادر زاده! این حرف را نزن و خواهش دیگرى بکن!على(ع)فرمود:اما اگر آن را بپذیرى، براى تو ...

ادامه مطلب »

سلام و تشکر از زحمات شما. درباره قتل عمرو بن عبدود توسط حضرت علی، معروف هست که حضرت علی سر عمرو رو قطع میکنه، اولا این مطلب چقدر سندیت داره؟ ثانیا اگر سندیت داره چرا حضرت با قطع سر خلاصش کرده؟ با فرو کردن شمشیر در شکمش خلاصش نکرده؟ همه این سوالات به خاطر اینه که مشهور است که اسلام و شخص پیامبر با مثله کردن مخالف بودند و تاریخ ثبت کرده که این کار از سنن جاهلی تمدن های جبار روزگار بوده

در منابع تاریخی چنین آمده و اصل داستان در کشته شدن عمرو به دست علی(ع) صحت دارد.سه پیشنهاد حضرت علی(ع) به عمر بن عبدود قبل از جنگ تن به تن:نخست: به وحدانیت خداى یکتا و نبوت پیغمبر گواهى دهى. تسلیم پروردگار جهانیان باش.عمرو گفت:اى برادر زاده! این حرف را نزن و خواهش دیگرى بکن!على(ع)فرمود:اما اگر آن را بپذیرى، براى تو ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها