خانه » برچسب: آیا فرشتگانی یا مخلوقات دیگری بودند که به جهت بالایی مقام یا هر دلیل دیگر، دستوری برای سجده به حضرت آدم(ع) نگرفته باشند؟

آرشیو برچسب: آیا فرشتگانی یا مخلوقات دیگری بودند که به جهت بالایی مقام یا هر دلیل دیگر، دستوری برای سجده به حضرت آدم(ع) نگرفته باشند؟

آیا فرشتگان، یا مخلوقات دیگری بودند که به جهت داشتن مقام والا،‌ خداوند آنان را از سجده بر آدم(ع) معاف کرده باشد؟

آیا فرشتگانی یا مخلوقات دیگری بودند که به جهت بالایی مقام یا هر دلیل دیگر، دستوری برای سجده به حضرت آدم(ع) نگرفته باشند؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها