خانه » برچسب: آیا قبل از آفرینش آدم، روح جنسیت داشت؟ یعنی ارواح به زن و مرد تقسیم می‌شد؟ آیا روح زن و مرد با هم تفاوتی داشت؟

آرشیو برچسب: آیا قبل از آفرینش آدم، روح جنسیت داشت؟ یعنی ارواح به زن و مرد تقسیم می‌شد؟ آیا روح زن و مرد با هم تفاوتی داشت؟

آیا پیش از آفرینش آدم، روح به دو جنس زن و مرد تقسیم می‌شد؟

آیا قبل از آفرینش آدم، روح جنسیت داشت؟ یعنی ارواح به زن و مرد تقسیم می‌شد؟ آیا روح زن و مرد با هم تفاوتی داشت؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها