خانه » برچسب: آیا می توان با مویی که از تافت و مواد نگه دارنده استفاده شده وضو گرفت؟

آرشیو برچسب: آیا می توان با مویی که از تافت و مواد نگه دارنده استفاده شده وضو گرفت؟

آیا استفاده از تافت و مواد نگه دارنده مو برای وضو اشکال دارد؟

آیا می توان با مویی که از تافت و مواد نگه دارنده استفاده شده وضو گرفت؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها