خانه » برچسب: آیا می توان گفت که خداوند در قلب ما جای دارد؟ بنابراین سؤال این جاست که خدا کجاست؟ برخی می گویند که خداوند روی عرش خود جای دارد یا این که در آسمان ها است. لطفا در این مورد توضیح دهید؟

آرشیو برچسب: آیا می توان گفت که خداوند در قلب ما جای دارد؟ بنابراین سؤال این جاست که خدا کجاست؟ برخی می گویند که خداوند روی عرش خود جای دارد یا این که در آسمان ها است. لطفا در این مورد توضیح دهید؟

آیا می توان گفت که خداوند در قلب ما جای دارد؟

آیا می توان گفت که خداوند در قلب ما جای دارد؟ بنابراین سؤال این جاست که خدا کجاست؟ برخی می گویند که خداوند روی عرش خود جای دارد یا این که در آسمان ها است. لطفا در این مورد توضیح دهید؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها