خانه » برچسب: آیا نامه امام علی(ع) به «رفاعه» اعتبار و سندیت دارد؟ در صورت معتبر بودن چرا برخی از بندهای آن در ظاهر مخالف اسلام به نظر می‌آید؟ توضیح فرمایید.

آرشیو برچسب: آیا نامه امام علی(ع) به «رفاعه» اعتبار و سندیت دارد؟ در صورت معتبر بودن چرا برخی از بندهای آن در ظاهر مخالف اسلام به نظر می‌آید؟ توضیح فرمایید.

اگر مشخص شود که یک مأمور مبارزه با فساد اقتصادی، خود دارای چنین فسادی است، اسلام چه برخوردی را با او توصیه کرده است؟

آیا نامه امام علی(ع) به «رفاعه» اعتبار و سندیت دارد؟ در صورت معتبر بودن چرا برخی از بندهای آن در ظاهر مخالف اسلام به نظر می‌آید؟ توضیح فرمایید.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها