خانه » برچسب: آیا همسر می تواند زنش را به کار در بیرون منزل امر کند؟ آیا از باب اطاعت از همسر این کار برای زن ثواب دارد هر چند که تمایل به کار در خارج از منزل نداشته باشد؟

آرشیو برچسب: آیا همسر می تواند زنش را به کار در بیرون منزل امر کند؟ آیا از باب اطاعت از همسر این کار برای زن ثواب دارد هر چند که تمایل به کار در خارج از منزل نداشته باشد؟

آیا همسر می تواند زنش را به کار در بیرون منزل امر کند؟

آیا همسر می تواند زنش را به کار در بیرون منزل امر کند؟ آیا از باب اطاعت از همسر این کار برای زن ثواب دارد هر چند که تمایل به کار در خارج از منزل نداشته باشد؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها