خانه » برچسب: آیا کسی که گناه کرد و توبه نمود، با کسی که اصلاً گناه انجام نداده است، برابر خواهد بود؟! چرا که فردی که گناه کرد و سپس توبه نمود، لذت گناه را چشیده است؟

آرشیو برچسب: آیا کسی که گناه کرد و توبه نمود، با کسی که اصلاً گناه انجام نداده است، برابر خواهد بود؟! چرا که فردی که گناه کرد و سپس توبه نمود، لذت گناه را چشیده است؟

آیا این عادلانه است که فردی بعد از چشیدن لذت گناه، توبه کرده باشد، سپس جایگاه او برابر با کسی شود که آن گناه را مرتکب نشده است؟!

آیا کسی که گناه کرد و توبه نمود، با کسی که اصلاً گناه انجام نداده است، برابر خواهد بود؟! چرا که فردی که گناه کرد و سپس توبه نمود، لذت گناه را چشیده است؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها