خانه » برچسب: آیا کف پا کسانی که وارد دستشویی می شوند و خارج می شوند پاک است یا نجس؟ آیا شروط اثبات نجاست بر آن صدق می کند؟

آرشیو برچسب: آیا کف پا کسانی که وارد دستشویی می شوند و خارج می شوند پاک است یا نجس؟ آیا شروط اثبات نجاست بر آن صدق می کند؟

آیا کف پای کسانی که به دستشویی وارد و خارج می شوند پاک است؟

آیا کف پا کسانی که وارد دستشویی می شوند و خارج می شوند پاک است یا نجس؟ آیا شروط اثبات نجاست بر آن صدق می کند؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها