خانه » برچسب: آیه «من عمل صالحاً فلنفسِه و من أَساء فعلیها و ما ربّک بظلّام للعبید» چه پیامی دارد و تفسیرش چیست؟

آرشیو برچسب: آیه «من عمل صالحاً فلنفسِه و من أَساء فعلیها و ما ربّک بظلّام للعبید» چه پیامی دارد و تفسیرش چیست؟

آیه 46 سوره فصلت تفسیرش چیست و چه پیامی دارد؟

آیه «من عمل صالحاً فلنفسِه و من أَساء فعلیها و ما ربّک بظلّام للعبید» چه پیامی دارد و تفسیرش چیست؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها