خانه » برچسب: ابی سلیمان چوپان پیامبر

آرشیو برچسب: ابی سلیمان چوپان پیامبر

سلام. ابی سلیمان_چوپان پیامبر(ص )نقل می کند که از پیامبر(ص )شنیدم که می فرمود:خدای جلیل فرمود:چه کسی را به خلافت بر امت پس از خود برگزیده ای؟گفتم بهترین انها. خداوندفرمود:علی ابن ابی طالب. گفتم:بلی پروردگار من. خداوند فرمود:ای محمد(ص )من به روی زمین نگریسته و تو را بین مردم اهل زمین انتخاب کردم و برایت نامی از نام های خود جدا کردم،و هرجا من ذکر شوم تو نیز به همراه نام من ذکر می شوی،من محمود هستم و تو محمد(ص )هستی. انگاه بار دیگر به روی زمین نگریستم و علی(ع ) را انتخاب کردم و برایش نامی از نامهای خود قرار دادم،من اعلی هستم و او علی(ع )است. این محمد(ص )… ۱_این روایت صحیح است،و در کدام کتاب روایی میباشد؟ ۲_ابی سلیمان_چوپان پیامبر(ص )چه کسی است؟شیعه است یا سنی؟

محتوای حدیث درباره الهی بودن انتصاب حضرت علی (علیه السلام) به خلافت و جانشینی پیامبر به امر خداوند متعال، صحیح است اما متن چنین حدیثی در منابع معتبر روایی و حدیثی شیعی نقل نشده است. متن این حدیث در دو کتاب از کتاب های اهل سنت متعلق به قرنهای ششم و هشتم هجری قمری وارد شده است:1. کتاب «مَناقِبُ الامام ...

ادامه مطلب »

سلام. ابی سلیمان_چوپان پیامبر(ص )نقل می کند که از پیامبر(ص )شنیدم که می فرمود:خدای جلیل فرمود:چه کسی را به خلافت بر امت پس از خود برگزیده ای؟گفتم بهترین انها. خداوندفرمود:علی ابن ابی طالب. گفتم:بلی پروردگار من. خداوند فرمود:ای محمد(ص )من به روی زمین نگریسته و تو را بین مردم اهل زمین انتخاب کردم و برایت نامی از نام های خود جدا کردم،و هرجا من ذکر شوم تو نیز به همراه نام من ذکر می شوی،من محمود هستم و تو محمد(ص )هستی. انگاه بار دیگر به روی زمین نگریستم و علی(ع ) را انتخاب کردم و برایش نامی از نامهای خود قرار دادم،من اعلی هستم و او علی(ع )است. این محمد(ص )… ۱_این روایت صحیح است،و در کدام کتاب روایی میباشد؟ ۲_ابی سلیمان_چوپان پیامبر(ص )چه کسی است؟شیعه است یا سنی؟

محتوای حدیث درباره الهی بودن انتصاب حضرت علی (علیه السلام) به خلافت و جانشینی پیامبر به امر خداوند متعال، صحیح است اما متن چنین حدیثی در منابع معتبر روایی و حدیثی شیعی نقل نشده است. متن این حدیث در دو کتاب از کتاب های اهل سنت متعلق به قرنهای ششم و هشتم هجری قمری وارد شده است:1. کتاب «مَناقِبُ الامام ...

ادامه مطلب »

سلام. ابی سلیمان_چوپان پیامبر(ص )نقل می کند که از پیامبر(ص )شنیدم که می فرمود:خدای جلیل فرمود:چه کسی را به خلافت بر امت پس از خود برگزیده ای؟گفتم بهترین انها. خداوندفرمود:علی ابن ابی طالب. گفتم:بلی پروردگار من. خداوند فرمود:ای محمد(ص )من به روی زمین نگریسته و تو را بین مردم اهل زمین انتخاب کردم و برایت نامی از نام های خود جدا کردم،و هرجا من ذکر شوم تو نیز به همراه نام من ذکر می شوی،من محمود هستم و تو محمد(ص )هستی. انگاه بار دیگر به روی زمین نگریستم و علی(ع ) را انتخاب کردم و برایش نامی از نامهای خود قرار دادم،من اعلی هستم و او علی(ع )است. این محمد(ص )… ۱_این روایت صحیح است،و در کدام کتاب روایی میباشد؟ ۲_ابی سلیمان_چوپان پیامبر(ص )چه کسی است؟شیعه است یا سنی؟

محتوای حدیث درباره الهی بودن انتصاب حضرت علی (علیه السلام) به خلافت و جانشینی پیامبر به امر خداوند متعال، صحیح است اما متن چنین حدیثی در منابع معتبر روایی و حدیثی شیعی نقل نشده است. متن این حدیث در دو کتاب از کتاب های اهل سنت متعلق به قرنهای ششم و هشتم هجری قمری وارد شده است:1. کتاب «مَناقِبُ الامام ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها