خانه » برچسب: اثبات کنید چرا هر کس علم و معرفتش بالاتر می‌رود فروتنیش بیشتر می‌شود؟

آرشیو برچسب: اثبات کنید چرا هر کس علم و معرفتش بالاتر می‌رود فروتنیش بیشتر می‌شود؟

آیا این توجیه پذیر است که هر چه بر دانش انسان افزوده شد، او باید بر فروتنی خود بیفزاید، یا بر فروتنی او افزوده می‌شود؟

اثبات کنید چرا هر کس علم و معرفتش بالاتر می‌رود فروتنیش بیشتر می‌شود؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها